De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training
Foarwei 116 9298 JP Kollumerzwaag 0511-760015

Privacy

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven: 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, auditors, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 4. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. 5. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 6. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende KNGF-klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. Tevens kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.
De Trije Doarpen - Fysiotherapie en Training terug terug Pluspraktijk Pluspraktijk de Friesland 8.9 op basis van 63 beoordelingen

Privacy

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven: 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, auditors, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 4. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. 5. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 6. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende KNGF-klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. Tevens kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.
kwaliteit in beweging de trije doarpen fysiotherapie en training
Foarwei 116 9298 JP Kollumerzwaag 0511-760015
Terug Terug Pluspraktijk Pluspraktijk de Friesland 8.9 op basis van 63 beoordelingen