(0511) 76 00 15

Patiënttevredenheidsonderzoek


Patiënttevredenheidsonderzoek

Omdat Fysiotherapie de Trije Doarpen  u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn zij erg benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk. Daarom nodigen wij u na de behandelperiode uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten.


Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt?

De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door Fysiotherapie de Trije Doarpen gebruikt om verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders, het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.


Anonimiteit en privacy

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Om uw privacy te waarborgen wordt dit onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke partij: Qualizorg BV (Qualiview).


Het invullen van de vragenlijst

De vragenlijst, die u per e-mail wordt toegestuurd, bestaat uit vragen over het contact met, en de behandelingen bij Fysiotherapie de Trije Doarpen. Wanneer u (of uw kind) bij verschillende fysiotherapeuten onder behandeling bent (is) geweest, houdt u dan de fysiotherapeut in gedachten die u (of uw kind) het laatst heeft bezocht of nu bezoekt. Betrek bij de antwoorden geen andere behandelingen.


De meest recente beoordeling

Hier kunt u de meest recente beoordeling uitgevoerd door Qualiview van Fysiotherapie & Training de Trije Doarpen lezen.


Angles Left Terug

Fysiotherapie de Trije Doarpen

Foarwei 116

9298 JP Kollumersweach

(0511) 76 00 15

info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Maatwerk, persoonlijke aandacht en doelgericht werken zijn bij ons de kernprincipes waar het om draait...